Tento speciální transformační workshop se koná jednou ročně vždy po Jarní rovnodennosti a společně v jeho průběhu procházíme očišťujícím procesem a velkým restartem vnitřních sil v nás při plném vědomí si jednoty stvoření kolem nás.

Je koncipován jako navigační mapa fungování naší bytosti v harmonii s celkem, z něhož jsme nikdy nebyli vyčleněni.

Pouze jsme se na základě převzatých systémů víry přesvědčení, myšlenkových programů, emočního prožívání a genetického dědictví strachu rozhodli zapomenout na volbu naší neomezené svobody, radosti a zdraví.

POTŘEBUJEME ZNOVU TOTÁLNĚ UVĚŘIT, ROZHODNOUT SE PRO ZMĚNU A OTEVŘÍT SE BOŽSKÉMU KÓDU NAŠÍ SVĚTELNÉ DNA.

Během rychlého období jara vstupujeme do světelné aktivní části roku. Příroda je připravená vytrysknout a každý, kdo se umí sladit s touto mocnou silou energie a jasnosti, zažije příliv tvořivosti, pochopení a také podpory až ze samotné sféry existence.


Provedu Vás meditacemi, hlubokým léčením a propojením a prací v 12-ti čakrovém systému těla, posvátnými DNA geometriemi a celkovou integrací aktivních energií roku 2019, abychom vše s otevřeným potenciálem a vědomým posunem zvládli a rozvinuli.

KARAIMI

30.  - 31. 3. 2019     I     6.  - 7. 4. 2019     I     HALUZICE

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI