„Tanec mě stále víc fascinuje svým přirozeným propojením zemitosti a spirituality, svou zábavností i intenzitou a hloubkou prožitků, které dovedou léčit bolesti těla i duše. Tanec dal mému životu smysl. Žiju mnohem vědoměji, balancující mezi svobodou volby i odevzdáním se řádu nepředvídatelného světa.”

RADUCA


Zváni jsou všichni, pro něž je tělesný pohyb samozřejmostí, radostí či výzvou.

Pohybovat se je naše přirozenost, neboť jsme pohybem samým. Pohyb dechu se zobrazuje viditelně, mnohé pochody - nejen na mikroúrovni, ale třeba v oblasti emoční či mentální nejsou zjevné. Přesto mají svou dynamiku. Smyslem svobodného vědomého tance je naslouchat pohybu uvnitř a osvojit si schopnost ho nechat plynout a projevit navenek. Pro vyjadřování podnětů zevnitř i zvenku je tanec skvělý nástroj. Ukazuje nám, jak plyneme v souladu se sebou a okolím v tom nejširším slova smyslu a zároveň nám pomáhá zprůchodnit místa, kde jsme se zastavili.

Záměrem dílny je rozvinout přirozené fyzické pohybové dovednosti účastníků a prohloubit vztah k tělu. Uvědomit si jeho dokonalost a moudrost a důvěřovat tomu, jak nás vede tancem k intenzivním prožitkům, jejichž vlastností je neustálá proměna.

Tento hluboký kontakt s tělem přináší uvolnění, osvobozování a zároveň doplňovánípotřebných individuálních kvalit převážně z vlastních zdrojů. Myslím tím naplňující prožitky lidské podstaty - jakým je např. sjednocení v sobě a se světem, prostá radost z přítomného bytí, laskavost vůči sobě i druhým, vyrovnanost…..

Víkend zároveň poskytne dostatek prostoru pro integraci prožitků získaných v tanci, a to hlavně v magické přírodě haluzického centra.

12.  - 14. 4. 2019    I     HALUZICE

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI

RADUCA

První akreditovaná lektorka 5 RYTMŮ a OPEN FLOOR v ČR
Od roku 2008 akreditovaná lektorka 5 RYTMŮ, od roku 2016 akreditovaná lektorka OPEN FLOOR, od roku 2015 aktivní členka mezinárodní asociace učitelů vědomého tance (ICMTA). Nadále se účastní tanečních dílen nejen v Evropě a hledá inspiraci v přístupu a vedení dílen renomovaných mezinárodních učitelů svobodného vědomého tance. Základním zdrojem jejích cenných poznatků je vlastní učitelská praxe v Čechách, na Moravě a také zahraničí (Slovensko, Rakousko). Svůj další profesní rozvoj spojuje jednak s praxí jógové terapie rozvíjené Jiřím Čumpelíkem a jednak s aktivním praktikováním meditace Mahamudry zprostředkované buddhistickým lámou a jungiánským psychoterapeutem v jedné osobě Robem Preecem (UK).