„NAJEDNOU SE VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ OBJEVÍ ZA MNOU. BUĎ PEVNÁ, ŘÍKAJÍ MI. DÍVEJ SE A POSLOUCHEJ. JSI VÝSLEDKEM LÁSKY TISÍCŮ.”


Obřad spojení se silou a dědictvím moudrosti našich předků v čase, kdy se závoj mezi viditelným a neviditelným světem ztenčí a nadpřirozené síly proudí touto trhlinou do našeho světa. Je to čas, kdy musíme stanout tváří v tvář svým démonům a strachům. Je to období, kdy je vše možné. Je to čas, kdy se musíme podívat na sebe, přehodnotit svůj způsob života, a upřímně se zeptat, zda žijeme v souladu sami se sebou a se svou duší. Je to období, kdy musíme pustit vše, co nám již neslouží, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí a pocit bezpečí. 

Máme možnost se podívat sami na sebe a pustit vše, co není láska, a co nám nepatří. Vše, co není pravé a pravdivé, bude totiž spálené v ohni Bohyně smrti, a zůstane nám jen to, co je skutečné.


Zvu vás k prožitku a poznání, že smyslem pozemské cesty je prožít narození a smrt, a pochopit, že láska je silnější než obojí.

KARAIMI

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI