Nový jedinečný koncept týdenních workshopů vytvořených pro ty z vás, které se chtějí stát silné a vědomé ženy moderní doby. Je určen těm z Vás, které jste si vědomy své úlohy, transformovat sebe sama k vytvoření rovnováhy, Vám strážkyním života pro další generace.


TÉMATA

• Jak pracovat ve svém fyzickém a energetickém těle.

• Praktická cvičení pro hormonální rovnováhu.

• Jak se harmonizovat a léčit skrze elementy síly živlů vody, větru, posvátnm ohněm a zemí.

• Praktické a mocné rituály matky Země.

• Jak se učit od mocné přírody, rostlin a silových zvířat, jak se s nimi spojit a komunikovat.

• Jak vytvářet posvátné prostory, domovy a zahrady.

• Jak se propojit se svou duší.

• Jak obnovovat svou energii, jak o ni pečovat a kde čerpat.

• Jak se stát zdrojem lásky.

• Jak meditovat, léčit a tvořit realitu zdravého a smysluplného života.

 

Naše životy volají po novém řádu, který zosobníme, budou nás více bavit, budou dávat vyšší smysl a budou sloužit k vyzvednutí ušlechtilých hodnot založených na respektu, úctě a lásce mezi sebou navzájem a žijící dýchající Matkou zemí, která je zrcadlem nás samých.


Přeji si vám předat to, co je mým darem a posláním - propojení moderního života se zapomenutou hlubokou a autentickou spiritualitou. Společně s Vámi si přeji pečovat o celou naši planetu tak, aby byla krásným a zdravým domovem pro nás, naše děti, a pro ty co přijdou po nás.

KARAIMI

25.  4. - 1. 5. 2019    I     HALUZICE

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI