SMYSLEM ŽIVOTA JE NAJÍT VAŠE DARY. ÚČELEM ŽIVOTA JE OBDAROVÁVAT TĚMITO DARY DRUHÉ LIDI.

- Pablo Picasso -


Na tomto pětidenním workshopu vás provedu zásadní změnou úhlu pohledu na sebe sama a osobní proměnou, kdy se naladíte na vyšší principy tvořících sil. Je pro vás darem, kterým si umožňujete vzácný čas setkání sami se sebou, odseknutí a odrušení v bezpečném a živém prostoru přírody. 

Projdete ujasněním si životních priorit v hlubokém vnoření se do sebeuvědomění si základních hodnot života a vytvoření nového obrazu na naprosto jiném základu, než ke kterému teď možná vzhlížíte, a který chcete kopírovat, protože druhému funguje.

Pokud člověk neuskutečňuje své osobní jedinečné dary, kterých máme každý naděleno mnoho a bezkompromisní jasné volby, tak neochutná a neprožije - TO - co je být ve vášnivém proudu života, který vás obdarovává nadšením, materiálním bohatstvím, přízní a charismatem, které se šíří jako lavina pro všechny ostatní lidi.

CO NÁS ČEKÁ:

• Objasněníte si, proč se věci nedějí, tak jak chceme.

• Pochopíte, jaké kroky podniknout k navýšení vibrací a umožnění, aby se věci děly tak, jak si přejeme.

• Stanete se jasným vědomým tvůrcem své budoucnosti.

• Vytvoříte novou svobodnou mapu života – magickou VIZI – budete pracovat skrze sebe s mocnými živlovými elementy.

• Naučíte se jak materializovat přání vaší Duše.

• Rozvinete svoji kreativitu a komunikaci uvnitř sebe a s ostatními, spojíte se s živou energií přírody.

• Budete pracovat v krystalické posvátné geometrii, meditovat a tančit osobní vizi jako ten

... KDO VÍ...

 

Vizi, záměr a představu svého života a budoucích rozhodnutí je třeba neustále nově tvořit a z nadhledu pozorovat, jakými cestami procházím, jaké příběhy mi do života vstupují, co my říkají a jak se cítím. Zachycovat zprávy a znamení tohoto společného jazyka světa, který k nám každý den hovoří znamená, že jsme otevřeni nechat si pomoci z velkého celku, který vše propojuje a pomáhá nám utvářet ty úžasné synchronicity, které prostě nevymyslíte.

6. - 10. 6. 2019    I     HALUZICE

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI