ROMAN FERIANC

potní chýše

Odkaz predkov pôvodných obyvateľov Severnej a Južnej Ameriky ho začal zaujímať po tom, čo si uvedomil absenciu autentickej spirituality na našich územiach. Po niekoľkoročných skúsenostiach s posvätnými obradmi pôvodných američanov pod vedením rôznych majstrov (Vision Questy, Sweat Lodge, cerémonie) dostal v roku 2013 spolu s manželkou, požehnanie viesť Sweat Lodge a zároveň im bola prepožičaná Chanupa od dlhoročného Tanečníka Slnka Jorge Redtailhawka.