Dvacet sil univerza a medicínský kruh

Víkendový seminář a ceremonie se
SUE MOONDRAGON

Termín bude upřesněn

Medicínské kruhy

„Medicínskými kruhy“ nazýváme příběhy a učení o tomto světě. Protože je jich mnoho, uspořádáváme je do tvaru kruhu (se základními směry východu, západu, severu a jihu – jako kompas), který jim dává jasnou vzájemnou logiku. Můžeme je používat jako „mapy“, které nám pomáhají vidět, kde se momentálně nacházíme ve své životní situaci.

Během víkendového semináře Vás zveme na Ceremonii, kde budeme pracovat a „snít“ s učením Kruhu Dvacítky. Pochází z Mayské tradice. Je to fundamentální učení popisující všechno tvorstvo, které my, jako lidi dokážeme obsáhnout. Uspořádává náš svět do struktury 20 – ti základních sil. Popisuje jejich vzájemné propojení a vztah. Tuto strukturu využívají všechny ceremonie z tradic, se kterými pracuje Sue a nabalují se na ně všechny další příběhy a učení.

Můžeme říct, že Kruh Dvacítky má určitý jazyk, srdce, mysl, tělo, duši a spolu tvoří „Orchestr“. Věda a filozofie jsou „myslí“ kruhu Dvacítky.

Lidé mají potřebu „vrtat se“ v mystériu života a hledat pochopení k tomu, kdo jsme, odkud pocházíme, proč jsme zde a kam kráčíme… a proto věda a filozofie odhalují západní mysli víc a víc odpovědí.

Přibližte se a dotkněte se nekonečného mimo známý svět

Kruh Dvacítky se však ve skutečnosti nedá „vyučovat“. Pochopení přichází z hloubky, z nitra, když jsou ztělesněné a žité. Avšak popisování a dialog se světem v nás může vzbudit zájem o existenci různých hybných sil, v našem nitru i mimo nás.

Práce na semináři bude praktická a velmi intenzivní – počet účastníků je omezen.

Lektorka

Sue Jamieson-Moondragon (GB)

Sue pracuje s takzvaným "UČENÍM MEDICINSKÝCH KRUHŮ". Je to pohled na svět pohledem toltéckých a keltských šamanských tradic. Jsou jakýmisi „mapami“ v tvaru kruhu se čtyřmi směry (východ, západ, sever, jih) a učí nás komplexnějšímu a harmoničtějšímu životu.

Organizační info

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  • Termín bude upřesněn
  • Příjezd účastníků ve čtvrtek v 16:00 h

  • Předpokládaný konec akce v neděliv 15:00 h

PŘÍSPĚVEK NA POŘÁDÁNÍ AKCE

Příspěvek ve výši 4820 Kč zahrnuje také pobyt v magickém prostoru AMEERA, skvělou vegetariánskou stravu a ubytování.

Akce je pořádána výhradně pro členy Spolku Haluzice, více informací ZDE.

Organizátorem akce je SPOLEK HALUZICE

Přihláška na akci