VÁNOČNÍ MEDITAČNÍ KONCERT

14. 12. 2019  I  BANSKÁ BYSTRICA

Vstupenky na koncert jsou již vyprodány.

Zveme Vás ke společnému prožití mimořádného večera s KARAIMI která vás provede slovem a důleležitými sděleními a hlavně aktuální transformační meditací, které bude jednou velkou modlitbou a oslavou posvátnosti srdce, lidství a matky Země.

Matka Země zvedá svoji frekvenční vibraci, kterou můžeme pociťovat jako zrychlený běh času a která se kumuluje během roku do několika vzestupných energetických vrcholů, které jsou přechodovým portálem pro značné rozšíření našeho vědomí a tím i nabízenou možností uvědomělého pochopení napříc mnoha sférami našich životů. Příležitostí propojit se s vědomím a moudrostí Země, přírody, ale zároveň také s obnovenou a navibrovanou životní silou proudící z kosmických sfér.

Uvnitř nás se probouzí mocná síla světla, vylévá na povrch všechny neřešené bolesti a navádí nás ke změnám v propojení s láskou a nejhlubší pravdou naší duše.

Meditace je prozřením a základem záměrného tvoření života.

tou nejefektivnější metodou osobního vzestupu vědomí, vlastního emočního čištění, léčení a transformace jakékoliv lidské bolesti do odpuštění, poznání a nárustu vnitřní síly.

Společně se sladíme s rytmem světa a Vesmíru a v zastavení se v léčivé síle srdce, kde v tichu sebe sama zažijeme potenciál své božskosti a světla. Načerpáme energii.

Vedená meditace je kontaktem s vlákny snů, z nichž se tká naše skutečnost, s předky, s tvořivou energií živlů celého těla, s napojením se na Zemi a zdroj své duše.

Tato doba je převratná!

Je plná tepajícího chaosu a zřetelně nás tlačí k opouštění nefunkčního, všeho co nás stahuje dolů a také všeho, kde musíme vynakládat až sebedestruktivní úsilí. Je to doba vybuchujících zázraků a požehnání, z nichž se rodí spousta neuvěřitelných možností, jak se setkat sám se sebou, chápat a posunout se. Pak se narovnat a postavit tváří v tvář změnám, které musíme učinit v jasných nekompromisních rozhodnutích. Uvolňovat se a otevírat se, neustále a neustále, tak, abychom uviděli co krásného a nového nám do života přichází a denně proměňovat své životní sny ve skutečnou realitu.

Podpora je ohromná!!!

Každý z nás touží po naplnění života smysluplnou vizí, po vnitřním řádu, po štěstí. Nejvíce však každý touží cítit a prožívat lásku a vědět, že miluje a je milován.

A pokud nejsme spokojeni, je jasné, že se čeká pouze a jenom na NÁS.

Zveme Vás na jedinečné setkání se sebou samými.
Přijďte si pro naději, odvahu a propojení na cestě Vaší síly.

Čas vánoční nás vtahuje hluboko do sebe, vede nás k setkání s přáteli, s našimi blízkými... vede nás ke smíření s duchem lásky. Přináší poselství lásky.

Pokud cítíte volání na svojí cestě osobního růstu, přechodu do další úrovně transformace, a také společné energetické práci pro Matku Zemi, přijďte se připojit.

14. 12. 2019  v 19:00
BANSKÁ BYSTRICA

Vstupenky na koncert jsou již vyprodány.

Těšíme se s láskou na každého z vás.

KARAIMI

Je ženou nadčasové hloubky, spirit leadrem a kněžkou této doby. inspiruje tisíce lidí k osobní proměně a učí přes vnímání posvátnosti v těch nejzákladnějších kvalitách jako je radost ze života, partnerské vztahy, láska a práce s energií. Je autorkou seberozvojových workshopů a transformačních meditací. Celý život žije ve spojení s přírodou z níž čerpá poznání a jasný řád. Mnoho let cestuje a vede skupinové cesty na posvátná místa do Kolumbie a na ostrovy Malty. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ, který podporuje strážce jednoho z nejstarších zachovaných učení - vůdce Mamos z kolumbijské Sierra Nevada - kmen KOGI (u nichž je v zasvěcovacím učení).

Rádi bych vás také pozvali na druhé předvánoční setkání s KARAIMI. Uskuteční se v jednom ze čtyř zásadních dnů v každém kalendářním roce, ve dni Zimního slunovratu. Letos připadne na sobotu 21. 12. 2019 a je klíčovým okamžikem každého právě uplynulého roku. Tehdy se totiž vše znovu začíná…