Denisa Peoa Tomášková

lektorka Akademie permakultury ČR

Jsem žena na cestě za poznáním a propojením s Matkou Zemí. Učím lidi vidět přirozené přírodní vzorce a chápat přirozené fungování přírody. Na základě tohoto pochopení navrhuji zahrady, rodinné usedlosti a farmy tak, aby přinášely radost a obživu všem svým obyvatelům.

Jako matka čtyř dětí mám nejvyšší zájem na tom vytvářet krásné a harmonické prostředí pro svou rodinu. Tato touha být obklopená přirozenou krásou a zajistit zdravé jídlo pro svou rodinu mě přivedla ke studiu permakultury - a to přímo k jejímu zakladateli Billu Mollisonovi, který se stal mým velkým učitelem. Mými dalšími permakulturními učiteli byli světově uznávaní permakulturní učitelé Rosemary Morrow a Darren Doherty.

Od roku 2006 navrhuji permakulturní systémy od malinkých zahrádek až po mnohahektarové farmy. Od roku 2015 působím jako lektor Akademie permakultury ČR, kde učím odborníky i laickou veřejnost aplikovat permakulturní principy při navrhování zahrad, domů a lidských komunit. Učím lidi vnímat, přemýšlet a tvořit v souladu s přirozeným plynutím energie. Učím je zanořit ruce do hlíny, zasadit stromek, zasít semena, radovat se z úrody a zároveň vidět širší perspektivy.

Hlavním nástrojem permakultury je pozorování přirozených procesů a mně neustále fascinuje objevování způsobů, jak napodobit Velkou Matku, která vytváří nekonečnou hojnost ze které nepochází žádný odpad. Jsem přesvědčená, že my lidé jsme dostatečně inteligentní, abychom dokázali vytvořit ráj na zemi jen tím, že budeme rozšiřovat své vědomí sebe a propojení se vším na Zemi a používat své znalosti ve prospěch podpory tohoto propojení.